Daniël Schut

Daniël Schut

Daniël Schut was Nederlands Kampioen Debatteren en finalist op de Europese en Wereldkampioenschappen Debatteren. Tegenwoordig geeft hij debat- en communicatie­training aan politici, bestuurders, CEOs en vooraanstaande wetenschappers.

Daniël heeft meerdere boeken op zijn naam staan, waaronder een nieuw standaardwerk over debat en argumentatie met de passende titel ‘Argumentatie en Debat’.

Gerelateerde trainingen

In het zakenleven worden voortdurend overeenkomsten en afspraken gemaakt en bekrachtigd. Van het inkopen van een nieuwe dienst voor uw organisatie, via de multi-stakeholdermeeting voor een politiek besluit, tot het kopen van een nieuwe fiets. Maar hoe doe je dat goed?

Iemand vraagt je om een concreet advies. Hoe vind je snel informatie? Hoe doe je kwalitatieve interviews met mensen met kennis? Hoe ga je om met vertrouwelijkheid? En het belangrijkste: hoe zorg je ervoor dat het advies wordt overgenomen en de invloed van jouw advies maximaal is?
De kunst van het adviseren leer je in deze training.

Iedereen heeft een uitgebreid netwerk. Vrienden, familie, kennissen, (oud-)collega’s, vrienden van ouders, vrienden van broers of zussen, oud-klasgenoten van de lagere school, middelbare school en vervolgopleidingen. Dit netwerk kan de basis zijn van jouw succes. Maar hoe haal je er het meeste uit?

Kort en bondig presenteren van waar je voor staat en wat je wilt, kan een groot verschil maken. Een helder concept dat snel te begrijpen is, is aantrekkelijk en wordt dus sneller aangenomen. Dat is een pitch. Het vraagt veel training en voorbereiding om op een krachtige manier te pitchen.
Deze training vergroot jouw impact tijdens vergaderingen, presentaties en zakelijke afspraken.

Charismatische mensen dragen altijd gepoetste schoenen en zijn altijd voorbereid op onverwachte gebeurtenissen. Voor hen bestaan problemen niet, alleen interessante uitdagingen. Aan charismatische mensen wordt bijna natuurlijk de leiding bij vergaderingen en bijeenkomsten gegund. Ze wekken vertrouwen, krijgen vaker het woord, en hun woord weegt zwaarder.
En het leuke is: charisma kun je trainen en ontwikkelen.

Iedereen maakt onbewust weleens gebruik van bedrieglijke redeneringen, ook leidinggevenden. Op basis van bedrieglijke redeneringen worden regelmatig verkeerde beslissingen genomen. Dat kan leiden tot vertraging, miscommunicatie, hogere kosten en andere narigheid.
Met deze training leren we je om de drogredenen op te sporen. Dat maakt het mogelijk een heldere en constructieve discussie te voeren, die tot betere beslissingen leidt.

Ben je – net zoals wij – ervan overtuigd dat roddel en achterklap averechts werken voor organisaties die willen groeien en floreren, maar zie je niet wat je eraan kunt doen? Zie je vooruitgang gehinderd worden door mislukte of slecht voorbereide vergaderingen? Hoe ga je om met dwarsliggers en negativiteit? Met deze training word je een ervaren ‘rattenvanger’.

In deze training leer je wat leiderschap is en hoe je het moet hanteren. Leiders zorgen ervoor dat mensen goed in hun vel zitten en dat mensen veilig, efficiënt en effectief werken. Ook zorgen ze ervoor dat de ideeën van de medewerkers optimaal gebruikt worden. We leren je hoe je leiderschap kunt weggeven en hoe je zelf effectief met mensen omgaat.

In deze training leer je kwalitatieve netwerken op te bouwen en te gebruiken, effectief en efficiënt om te gaan met je werktijd en vrije tijd, hoe je eenvoudig een kwalitatieve beleidsnota schrijft en de 8 gouden regels voor succesvolle communicatie, service en samenwerking.
Maar ook op organisatieniveau trainen we de 8 gouden regels voor effectieve organisaties. Naast het omgaan met lastige collega’s, klanten en burgers leren we je ook te investeren in waardevolle relaties. Kortom, de ideale start voor een glansrijke carrière!

In deze training leer je hoe je beleidsnota’s en studieboeken in sneltreinvaart kunt lezen en kennen. Deze training sluit naadloos aan op hoe onze hersenen werken. Je zult zien dat je al snel je leessnelheid minimaal zult verdubbelen en meer relevante informatie in je geheugen opslaat. Uiteraard is deze training een must voor mensen die veel moeten lezen.

In de training Voorzitten van vergaderingen leer je wat een voorzitter moet doen en laten. Ook leer je de agenda op een effectieve en efficiënte manier te hanteren. Draagvlak bij de vergaderaars is van zeer groot belang. Hoe je draagvlak kunt creëren, vergroten en behouden is dan ook een belangrijk onderdeel van deze training. Door veel oefening en training vergroten we je vergadervaardigheden.

Onderhandelen is de kunst van het creëren van een win-winsituatie wanneer er een tegengesteld belang is en je wederzijds afhankelijk bent. Een ander woord voor onderhandelen is dan ook conflictbeheersing. Onderhandelvaardigheid geeft handvatten en oplossingen in iedere conflict­situatie. Dit zorgt voor een betere werksfeer en een prettiger klantcontact. Je kunt meer geld verdienen per zakelijke transactie, zonder dat het ten koste gaat van de relatie.

In de training Speechen als Obama leer je hoe je charismatisch presenteert, hoe je applaus genereert, hoe je contact maakt met 500 man publiek en hoe je stiltes toepast. Kortom, spreken en speechen met impact. Speechen is een kunst, een zaal toespreken en regelmatig applaus krijgen helemaal. Je oefent de speech- en applaustechnieken in deze training.

In het dagelijks leven en vooral tijdens het werk ben je permanent aan het communiceren. Debatteren traint je communicatievaardigheden op het hoogste niveau. Het geeft je een communicatieve ruggengraat die er voor zorgt dat je tijdens vergaderingen overtuigend en doeltreffend je punt maakt en kritiek moeiteloos weerlegt.