Onderhandelen en conflicthantering

Onderhandelen en conflicthantering

Onderhandelen is de kunst van het creëren van een win-winsituatie wanneer er een tegengesteld belang is en je wederzijds afhankelijk bent. Een ander woord voor onderhandelen is dan ook conflictbeheersing. Onderhandelvaardigheid geeft handvatten en oplossingen in iedere conflict­situatie. Dit zorgt voor een betere werksfeer en een prettiger klantcontact. Je kunt meer geld verdienen per zakelijke transactie, zonder dat het ten koste gaat van de relatie.

Achtergrond

Bij onderhandelingen is het van doorslaggevend belang dat je je kunt ver­plaatsen in de situatie van de ander. Goede onderhandelaars steken bij de voorbereiding veel tijd in het nagaan van wat er bij de tegenpartij speelt. Gevoelens spelen tijdens de gehele onderhandeling een buitengewoon belangrijke rol: in het normale zakelijke verkeer worden besluiten voor 85% op niet-rationele gronden genomen. Hoffelijkheid is dus ook een belangrijk onderdeel. Op de Harvard Universiteit is een methode ontwikkeld met een eenvoudig stappenplan voor het sluiten van deals en het oplossen van conflicten. In de training wordt theorie ­afgewisseld met veel onderhandelen in de praktijk.

Resultaat

Je weet goed om te gaan met conflicten en spanningen in elke situatie. Door te weten wat je moet doen en laten, kun je conflicten soepel tot een oplossing brengen. Daarna kun je de beste deal maken, waardoor mensen blij en tevreden achterblijven. Ook weet je feilloos de belangen van de ander te behartigen met een oplossing die iedereen past. Dit brengt je verder in het leven en zorgt ervoor dat relaties versterkt worden en vertrouwen vergroot wordt.

Wij trainen je in:

  • Het maken van deals;
  • Permanent de onderhandelruimte vergroten;
  • Luisteren;
  • Het analyseren van de belangen van de ander;
  • Conflicten hanteren en oplossen.
Opzet

1 tot 6 dagdelen van 3,5 uur.
Maximaal 12 deelnemers.

Deze trainging wordt gegeven door