The art of dealmaking

The art of dealmaking

In het zakenleven worden voortdurend overeenkomsten en afspraken gemaakt en bekrachtigd. Van het inkopen van een nieuwe dienst voor uw organisatie, via de multi-stakeholdermeeting voor een politiek besluit, tot het kopen van een nieuwe fiets. Maar hoe doe je dat goed?

Achtergrond

Voor iedereen in zijn of haar werkzame leven is het succesvol sluiten van overeenkomsten, afspraken en deals van groot belang. De vragen ‘Voor welke gevallen is een overeenkomst effectief?’ en ‘Hoe zorg je ervoor dat mensen zich aan hun afspraken houden?’, zijn essentieel. Het vergroten van je invloed en zorgen dat je aan de juiste vergadertafel komt te zitten is een voorwaarde voor het deal-maken. Je wordt bijzonder waardevol voor je werkgever, want je weet problemen te traceren en op te lossen.

Resultaat

Deze training geeft je inzicht in de minimumvoorwaarden van een goede afspraak of overeenkomst. Ook weet je welke waarborgen je moet inbouwen zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en dat iedereen zich aan de afspraken houdt. In iedere vergadering zorg je ervoor dat iedereen oplossingsgericht problemen aanpakt en oplost. Ook krijg je inzicht in invloed, macht en overtuigingskracht.

Wij trainen je in:

  • Oplossingsgericht denken en handelen;
  • Alert te zijn op problemen en te verwachten problemen;
  • Onmiddellijk in te grijpen op een moment dat een probleem dreigt te ontstaan;
  • Aan de tafels te komen waar de afspraken gemaakt worden;
  • Steeds weer te blijven zoeken naar betere oplossingen;
  • Deals te maken die lang houdbaar zijn en die worden gehandhaafd.
Opzet

1 tot 4 dagdelen van 3,5 uur.
Maximaal 20 deelnemers.

Deze trainging wordt gegeven door