Hoe tackle ik een drogreden?

Tackle drogredenen

Iedereen maakt onbewust weleens gebruik van bedrieglijke redeneringen, ook leidinggevenden. Op basis van bedrieglijke redeneringen worden regelmatig verkeerde beslissingen genomen. Dat kan leiden tot vertraging, miscommunicatie, hogere kosten en andere narigheid.
Met deze training leren we je om de drogredenen op te sporen. Dat maakt het mogelijk een heldere en constructieve discussie te voeren, die tot betere beslissingen leidt.

Achtergrond

Iedereen, hoog of laag opgeleid, gebruikt in vergaderingen of discussies onbewust drogredenen, oftewel niet-kloppende redeneringen. Inzicht in deze materie geeft je een voorsprong en vergroot je invloed bij besluitvorming. De drogredenen werden 2500 jaar geleden al ontdekt in het oude Griekenland. In de wetenschap taalbeheersing zijn inmiddels 365 verschillende typen drogredenen gedefinieerd.

Resultaat

We behandelen de 30 meest voorkomende drogredenen in vergaderingen en beleidsdiscussies. We leren je ze te herkennen en indien nodig op een effectieve manier te tackelen. Het tackelen van drogredenen zorgt ervoor dat de discussie in de vergadering op een hoger niveau gevoerd gaat worden en uiteindelijk leidt dat tot betere besluitvorming.

Wij trainen je in:

  • De basisregels voor een goede discussie;
  • Het herkennen van drogredenen;
  • Het tackelen van drogredenen;
  • Ervoor te zorgen dat een discussie op grond van goede argumenten gevoerd wordt;
  • Het creëren van goede besluitvorming, gebaseerd op de juiste argumenten.
Opzet

1 tot 4 dagdelen van 3,5 uur.
Maximaal 20 deelnemers.

Deze trainging wordt gegeven door