Het voorzitten van vergaderingen

Effectief en met plezier voorzitten van vergaderingen
Vergaderingen voorzitten

In de training Voorzitten van vergaderingen leer je wat een voorzitter moet doen en laten. Ook leer je de agenda op een effectieve en efficiënte manier te hanteren. Draagvlak bij de vergaderaars is van zeer groot belang. Hoe je draagvlak kunt creëren, vergroten en behouden is dan ook een belangrijk onderdeel van deze training. Door veel oefening en training vergroten we je vergadervaardigheden.

Achtergrond

Op gemeentehuizen is vergaderen de hoofdactiviteit. Er zijn mensen die 80% van hun werktijd aan het vergaderen zijn. Vaak verlopen vergaderingen rommelig en hebben mensen hun voorbereiding niet gedaan. Soms verlopen ze als een theekransje. Vergaderingen die slecht worden voorgezeten kosten veel tijd en leveren weinig op. Het voorzitten is een vaardigheid die door iedereen te leren is en die vaardigheid kun je je hele leven toepassen.

Resultaat

Deze training zorgt ervoor dat vergaderingen onder jouw leiding nog maar de helft van de tijd vergen vergen en tegelijkertijd effectiever worden; veel tijdbesparing voor iedereen!

Wij trainen je in:

  • Draagvlak creëren (dit is van essentieel belang voor de voorzitter);
  • Ervoor zorgen dat notoire laatkomers voortaan op tijd komen;
  • Effectief en efficiënt een vergadering laten verlopen;
  • Hoe je een goede agenda opstelt en hanteert;
  • De wvttk (wat verder ter tafel komt) zo inzetten dat je vergadertijd gehalveerd wordt;
  • Afspraken maken en borgt met de deelnemers;
  • Hoe je ervoor zorgt dat de deelnemers de stukken gelezen hebben, zodat de punten die daarin staan direct behandeld kunnen worden.
Opzet

1 tot 6 dagdelen van 3,5 uur.
Maximaal 10 deelnemers.

Deze trainging wordt gegeven door